SAMMAKKO-LILLBERGETS F.V.O ÅR 2019
Verksamhetsberättelse

Styrelsen har under året arbetat enligt på årsstämman och styrelsemötenas      
fattade beslut.      
Fiskar levererades första veckan i oktober och planterades


Regnbåge 2-somrigt 400 kg
Hornavanröding 3-somrigt 150 st
Öring 3-somrigt 250 kg
Total kostnad 68 363 kr

Övriga utförda arbeten är

Röjning, gräsklippning och snöskottning kring Sexkanten och badstranden.
Tillsyn och städning vid kojorna.

Provfiske har utförts, Fiskarna har rökts i samband med surströmmingsmiddagen.

Förutom årsmöte har styrelsen haft två styrelsemöten.
Föreningen har under året haft totalt 3 st fisketillsynsmän: Peter Karlsson,
Helena Karlsson, Kenny Ärlebrand.

Lennart Landström                           Peter Karlsson                 Kent Ström                

Jan Ömlén                                                                               Roland Olausson  


Vesa Hirvonen                                                                         Sixten Israelsson                 

 

Tillbaka