SAMMAKKO-LILLBERGETS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÅR 2019

STYRELSE OCH SUPPLEANTER:

Ordförande:  Lennart Landström
Kassör:       Kenny Ärlebrand
Sekreterare:   Helena Karlsson
Ledamöter: Anders Larsson och Sven-Erik Fredriksson
Suppleanter: Anders Fredriksson och Ove Uvemo

Revisorer: Kent Ström och Maj-Lis Uvemo
Revisorsuppleant: Sixten Israelsson

Valberedning: Maj-Lis Uvemo (sammankallande)
och Evy Karlsson

VERKSAMHETER:

Årlig städdag för byn har utförts i maj månad,
Det städades vid badstranden, sexkanten och efter vägar i byn. Efter arbetet bjöd
Byasamfälligheten på fika på Hembygdsgården.

Div. Städning har även utförts under sommaren i byn, vid sexkanten
och vid palloniemi.

Som planerats vid årsmötet 2019 har man utfört arbetet med att iordningställa en
grusad gångstig runt hela Storsjön (med stöd av Leader Polaris).

Gällivare kommun har även i år skänkt blomlådor samt blommor som
har planterats vid rastplatsen vid ”mjölkpallen”
samt vid badstranden.

2019 fick Byasamfälligheten ett bidrag på 3000 kr av Gällivare kommun.

STYRELSEN:

 

gnm. Lennart Landström                                   ______________

 

Tillbaka