SAMMAKKO-LILLBERGETS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ÅR 2018

STYRELSE OCH SUPPLEANTER:

Ordförande               Lennart Landström
Kassör                      Kenny Ärlebrand
Sekreterare               Helena Karlsson
Ledamöter                Anders Larsson och Sven-Erik Fredriksson
Suppleanter               Anders Fredriksson och Ove Uvemo

Revisorer:                 Kent Ström och Maj-Lis Uvemo
Revisorsuppleant:      Sixten Israelsson

Valberedning:            Maj-Lis Uvemo (sammankallande)
och Evy Karlsson

 

VERKSAMHETER:

Årlig städdag för byn anordnades sedvanligt i maj månad.
Det städades vid badstranden, sexkanten och efter vägarna i byn.
Efter arbetet bjöds det på mat och fika på Hembygdsgården.

Div. städning har även utförts regelbundet i byn och vid sexkanten,
samt vid Palloniemi.

Man har inköpt 2 sittbänkar; 1 till rastplatsen vid ”mjölkpallen” och 1 bänk har placerats i
badstranden, vid ”fiskebodan”.
Gällivare kommun har även i år skänkt blomlådor samt blommor som har planterats vid rastplatsen
samt vid badstranden.

2018 fick Byasamfälligheten ett bidrag på 3000 kr av Gällivare kommun.

STYRELSEN:

 

gnm. Lennart Landström                                    ______________