Sammakko-Lillbergets Pro

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
                                                           
Ordförande, Sixten Israelsson, kassör, Kent Ström, sekreterare, Birgit Landström,
Övriga ledamöter, Lennart Landström, Ann-Britt Hirvonen, Britt-Inger Larsson och Eva Furskog.
Styrelsesuppleanter, Evy Karlsson, Maj-Lis Uvemo och Carina Kristell.
Ombud PRO-samorganisationsmöten, Sixten Israelsson och Birgit Landström.
Ombud till PRO- Norrbottens möten, Sixten Israelsson.
Revisorer, Seth Bahlstedt och ersättare Ove Uvemo
Valberedning, Per Aspemo och Doris Karlsson.
Under året har föreningen haft ett antal protokollförda styrelse- och medlemsmöten.
Totala antalet medlemmar 82 st.
Valberedning, Per Aspemo och Doris Karlsson.
Under året har föreningen haft ett antal protokollförda styrelse- och medlemsmöten.
Aktiviteter 2019

Resan fortsatte till Jokkfall där också middagen serverades. Promenad i omgivningarna innan resan hem.

Vi i styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som stöttat oss i vårt arbete.

Sixten Israelsson          Kent Ström           Birgit Landström            Britt-Inger Larsson

 

Ann-Britt Hirvonen                     Lennart Landström                Eva Furskog


Tillbaka