Sammakko-Lillbergets Pro

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

Ordförande, Sixten Israelsson, kassör, Kent Ström, sekreterare, Birgit Landström,
övriga ledamöter, Lennart Landström, Ann-Britt Hirvonen, Britt-Inger Larsson och
Eva Furskog.
Styrelsesuppleanter, Evy Karlsson, Maj-Lis Uvemo och Carina Kristell.
Ombud PRO-samorganisationsmöten, Sixten Israelsson och Birgit Landström.
Ombud till PRO- Norrbottens möten, Sixten Israelsson.
Revisorer, Seth Bahlstedt och ersättare Ove Uvemo
Valberedning, Per Aspemo och Doris Karlsson.
Under året har föreningen haft ett antal protokollförda styrelse- och medlemsmöten.
Totala antalet medlemmar 82 st.

Aktiviteter

 

        Medlemmarna blev bjudna på sovas i Pitabröd och fika med våfflor, sylt och grädde.

 

Sixten Israelsson          Kent Ström           Birgit Landström            Britt-Inger Larsson

 

Ann-Britt Hirvonen                     Lennart Landström                Eva Furskog