Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

En förening som bevakar byns intressen. Kan ge bidrag till olika projekt.

Nuvarande styrelse för år 2020

Ordförande: Lennart Landström. Kassör: Kenny Ärlebrand
Övriga ledamöter: Helena
Karlsson, Sven-Erik Fredriksson och
Anders Larsson
Styrelsesuppleanter: Anders Fredriksson
Revisorer: Kent Ström, Suppleant Sixten Israelsson
Valberedning:
Styrelsen.Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

 

Verksamheter

En städdag anordnades i Maj månad.
En del städade sexkanten, badstranden och efter vägarna i byn.
Många ställde upp för att göra byn trivsam.

Efter avslutat arbete bjöds det på fika på Hembygdsgården.
Från kommunen fick Samfälligheten ett bidrag på 3 000 kr.

Paloniemigrillplatsen har  städats med jämna mellanrum.

Nya rastplatser med fina bänkar har placerats i byn.

Styrelsen för Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening vill tacka alla som deltagit i den bland annat årliga städdagen.

 

Lennart Landström               Kenny Ärlebrand                         Anders Larsson

 

Helena Karlsson                 Sven-Erik Fredriksson
 

Startsida