Utsikt från Sangerberget (Johnn Waaras bild)

Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

En förening som bevakar byns intressen. Kan ge bidrag till olika projekt.

Nuvarande styrelse för år 2017

Ordförande: Lennart Landström. Kassör: Kenny Ärlebrand
Sekreterare:
Helena Karlsson
Övriga ledamöter:
, Sven-Erik Fredriksson och
Anders Larsson
Styrelsesuppleanter: Ove Uvemo och Anders Fredriksson
Revisorer: Kent Ström och Maj-Lis Uvemo Suppleant Sixten Israelsson
Valberedning:
Evy Karlsson och Maj-Lis Uvemo.Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening

Verksamhetsberättelse år 2015

Verksamheter

En städdag anordnades i Maj månad.
En del städade sexkanten, badstranden och efter vägarna i byn.
Många ställde upp för att göra byn trivsam.

Efter avslutat arbete bjöds det på köttsoppa och fika på Hembygdsgården.
Från kommunen fick Samfälligheten ett bidrag på 3 000 kr.

Paloniemigrillplatsen har  städats med jämna mellanrum.

Styrelsen för Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening vill tacka alla som deltagit i den bland annat årliga städdagen.

 

Lennart Landström               Kenny Ärlebrand                         Anders Larsson

 

Helena Karlsson                 Sven-Erik Fredriksson
 

Startsida