Sammakko-Lillbergets byasamfällighetsförening


En
förening som bevakar byns intressen. Kan ge bidrag till olika projekt

Nuvarande styrelse för år 2022

Ordförande: Kenny Ärlebrand
Kassör
: Brit Inger Larsson
Övriga ledamöter: Helena
Karlsson, Sven-Erik Fredriksson
och Anders Larsson.
Styrelsesuppleanter: Anders Fredriksson, Hans Nilsson
Revisorer: Kent Ström, Sixten Israelsson
Revisorssupleant:
Rolf Karlsson
Valberedning:
Lennart Landström.Verksamheter

En städdag anordnades i Maj månad.
En del städade sexkanten, badstranden och efter vägarna i byn.
Många ställde upp för att göra byn trivsam.

Efter avslutat arbete bjöds det på fika på Hembygdsgården.

Paloniemigrillplatsen har  städats med jämna mellanrum.

Styrelsen vill tacka alla som deltagit i den bland annat årliga städdagen.

 

Lennart Landström           Kenny Ärlebrand                         Anders Larsson

 

Helena Karlsson                 Sven-Erik Fredriksson
 

Startsida